top of page

NOTÁRSKE SLUŽBY

KVALITNE A RÝCHLO

JUDr. Lýdia Kliská Uhrinová, notársky úrad Bratislava III
AKTUALITY
AKTUALITY
O NÁS
Radi vám pomôžeme so všetkými právnymi úkonmi.
A to nie len počas našich bežných úradných hodín od 8:00 hod. do 17:00 hod., ale aj mimo nich prostredníctvom našej mobilnej kancelárie. Stačí volať na mobilné číslo 0911 498 326.
Pre Váš vyšší komfort a pohodlie sme priamo pred úradom, počas úradných hodín, pre Vás vyhradili dva parkovacie boxy. 
OCHOTA

Ochotne sa postaráme o vybavenie každej Vašej požiadavky a naši odborníci sú Vám plne k dispozícii nielen počas našich úradných hodín.

KVALITA

Náš notársky úrad zabezpečuje najvyššiu kvalitu výkonu všetkých úradných činností, ktoré spadajú do portfólia notárskej kancelárie.

RÝCHLOSŤ

Snažíme sa našim klientom vyjsť v ústrety a zabezpečiť im všetky notárske služby v čo možno najkratšom čase. Jednoduché notárske úkony vybavíte u nás obratom.

O NÁS
VÁŠ NOTÁR
JUDr. Lýdia Kliská Uhrinová

notár

SLUŽBY
Poskytujeme komplexné právne služby pre fyzické a právnické osoby. Máme širokú pôsobnosť najmä v oblasti obchodného a občianskeho práva, ale naši odborníci si  poradia s každým Vaším právnym problémom.
NOTÁRSKE CENTRÁLNE REGISTRE

Register notárskych zápisníc, závetov, záložných práv, dražieb, prijímateľov 2% podielu zaplatenej dane. NCR sú verejnými zoznamami vedenými komorou v elektronickej podobe, údaje v nich zapísané sú účinné voči každému odo dňa, ku ktorému sa zápis vykonal.

DRAŽBY

Registrácie oznámenia o dobrovoľnej dražbe, zmeny v oznámení o dražbe (dodatok), oznámenia o výsledku dobr. dražby; o upustení od dražby; o zmarení dražby; o konaní opakovanej dražby. Osvedčenie priebehu dobr. dražby, zriadenie notárskej úschovy výťažku dobr. dražby.

ZMLUVY A DOHODY

Usporiadať vlastnícke práva k nehnuteľnostiam – spisovať darovacie, kúpne, zámenné, zaopatrovacie zmluvy, vyhotoviť notársku zápisnicu o zúžení alebo rozšírení zákonom stanoveného rozsahu BSM.

NOTÁRSKE ÚSCHOVY

Pri kúpnej zmluve, v ktorej sa prevádza nehnuteľnosť prijímať kúpnu cenu – peniaze do úschovy s tým, že bude vydaná predávajúcemu po vydaní rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva.

KONANIE O DEDIČSTVE

Prejednanie dedičských vecí na základe poverenia vydaného OS Bratislava III.

OSVEDČOVANIE (VERIFIKÁCIA)

Poskytujeme osvedčovanie podpisov, listín, valných zhromaždení, vyhlásení o vydržaní a iných právne významných skutočností.

OBCHODNÝ REGISTER

Zabezpečiť online (na počkanie) výpis z obchodného registra použiteľný na právne úkony alebo do 3 dní akúkoľvek listinu uloženú v Zbierke listín a ušetriť klientovi cestu na ktorýkoľvek Obchodný register na území Slovenskej republiky.

REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Register partner verejného sektora (RPVS) je zákonom ustanovený zoznam údajov o partneroch verejného sektora. Partner verejného sektora sa nezapisuje do RPVS sám. Na tento účel si musí zabezpečiť oprávnenú osobu, v zmysle zákona je ňou aj notár.

SLUŽBY
CENNÍK
KONTAKT
KONTAKT
Radi vás privítame na našom notárskom úrade.
Máme pre vás voľné parkovanie priamo pri našom úrade, parkovanie počas 4 hodín v nákupnom centre Central. Vďaka dobrej polohe je úrad výborne dostupný pomocou MHD, ktorej zastávky sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti, autobusová zastávka je priamo pred úradom.
Notársky úrad JUDr. Lýdia Kliská Uhrinová

 

tel.: 02 5262 3557

mobil: 0911 498 326

email: lydia.kliskauhrinova@notar.sk

 

adresa kancelárie:

Trnavská cesta 7

83104, Bratislava

 

IČO: 42349966

IČ DPH: 1081419152

ÚRADNÉ HODINY V KANCELÁRII
Pondelok:
Utorok: 
Streda: 
Štvrtok: 
Piatok: 
8:00 - 17:00
8:00 - 17:00
8:00 - 17:00
8:00 - 17:00
8:00 - 17:00

Ďakujeme! Správa bola prijatá.

MOBILNÁ KANCELÁRIA
Mimo našich úradných hodín nás môžete kedykoľvek zastihnúť na mobilnom telefónnom čísle 0911 498 326 a radi Vám poradíme.
GALÉRIA
bottom of page